top of page

Ruqyastøtte

Ruqya i Islam er resitasjon av Quran, bruk av autentiske bønn og søking tilflukt hos Allah swt ved bruk av Hans perfekte navn og attributter. Alt dette er kilder for behandling for en person som lider av plager og tilstander som ayn, hasad, sihr og besettelse eller andre plager som depresjon, kreft etc.

bottom of page